10.000+ fornøyde kunder | Fri frakt og retur
Designet i Oslo | Kvalitetsbriller til fast pris

Gratis synssjekk (cirka 20 min)
På en synsjekk finner vi hvilken brillestyrke du trenger. 

Våre spesialtrente optikerassistenter innleder synssjekken med å kartlegge synsstatus. Deretter foretas en objektiv styrkemåling ved hjelp av en autorefraktor for å få en indikasjon på avstandsstyrken din.

Til selve styrkesjekken benyttes et svært nøyaktig system som med bistand fra optikerassistenten finner din optimale brillestyrke i løpet av få minutter. Optiker vil se over resultatene. 

På bakgrunn av en rekke synsrelaterte spørsmål i starten av synssjekken, eller dersom det oppdages avvik, fanger systemet opp et eventuelt behov for utvidet undersøkelse hos optiker. 

Synssjekk + øyehelseundersøkelse (cirka 30 minutter)
Ved samsynsproblemer eller andre spesielle behov foretar en erfaren optiker en utvidet undersøkelse. 

Optikeren vil kartlegge din synsstatus, blant annet ved vurdering av øyemotorikk/samsyn og generell øyehelse, og foretar som optikerassistenten en elektronisk styrkemåling før styrken måles på tradisjonell måte. 

Ved hjelp av et funduskamera vurderes den sentrale delen av netthinnen, hvor skarpsynet og synsnerven er lokalisert, og et spaltelampemikroskop benyttes for å se på tilstanden i øyets fremre del.

Vår optiker har tilgang til diagnostiske medikamenter for grundig undersøkelse av netthinnen, og som et hjelpemiddel når det av ulike grunner er vanskelig å finne rett styrke. 

Øyets indre trykk blir rutinemessig målt ved hver undersøkelse hos kunder over 40 år. 

Optikeren har henvisningsrett og vil ved behov henvise deg videre til en øyelege.