LA OPTIKERNE VÆRE OPTIKERE

En kortere versjon av dette innlegget ble først publisert som leserbrev i bransjemagasinet Optikeren, utg. 4 2023, under tittelen "La optikerne være optikere". Det opprinnelige leserbrevet og innlegget under kan også leses i sin helhet på Okkult sine nettsider. Innlegget under er skrevet av Petter Hagfors, aksjonær og styremedlem i Okkult Eyewear, og Caroline Branzén, daglig leder og gründer.


Hva er det som skjer i optikkbransjen? Alarmen har gått, vardene tennes, advokater ringes og vedtekter endres. Sosiale medier flommer over av uttrykk som useriøst, en trussel mot faget, en fare for øyehelsen og mange andre ting. Og hva skyldes alt dette oppstyret? En liten brillemygg ved navn Okkult med 2 butikker i Oslo og Ski.


Først litt bakgrunn. Okkult ble startet av Askeladden & Co som er en konseptfabrikk hvor forretningsideen er å gå inn i bransjer som kjennetegnes ved lite innovasjon, kompliserte prisstrukturer, lite kundevennlige tjenestekonsepter og høy lønnsomhet. De har vært involvert i etableringen av Cutters, og startet en rekke kjente merkevarer som Dr.Dropin, Verd Begravelse, Rebil, Squeeze og en rekke andre konsepter innen ulike bransjer.


 Så hva er det med Okkult som provoserer bransjen så mye at den tyr til såpass sterke uttrykk og virkemidler? For det første er det ikke noe nytt at bransjen motsetter seg endring og roper ULV. Akkurat den samme diskusjonen var oppe når Brilleland/Synoptik kom til Norge og til en viss grad Specsavers. Når kontaktlinsemarkedet ble liberalisert ble produsenter kastet ut fra butikker og kjeder fordi de solgte produktene sine gjennom andre kanaler enn optiker. NOF advarte mot en epidemi av kontaktlinserelaterte øyeskader. I dag er både Brilleland og Specsavers godt integrert i det gode selskap og mer enn 50% av kontaktlinsesalget går vi andre kanaler enn optiker uten at det NOF advarte mot har skjedd. Ikke så rart med tanke på at det er færre alvorlige komplikasjoner ved kontaktlinsebruk enn det er ved regelmessig bruk av Paracetamol. Snarere står bransjen sterkere og er mer lønnsom en noen gang, arbeidsmarkedet for optikere er historisk sterkt og det meldes om mangel på arbeidskraft fra stort sett hele landet. Kundeundersøkelser viser at optiker har høy tillit i befolkningen og kjedene scorer høyt på Norsk Kundebarometer. 


 Så hva er det da med Okkult som gjør at de samme dommedagsprofetier hentes frem? Kort sagt så dreier det seg om 3 ting 1. delegering av oppgaver fra optiker til assistenter 2. digital innovasjon. 3. At vi tilbyr refraksjonen utført av våre assistenter gratis. Det er ulike resonnement basert på hvilken av disse 3 argumentene som brukes mot vår virksomhet og derfor må de kommenteres hver for seg. Delegering av oppgaver fra optiker til assistent

I mange helsebransjer så er det helt vanlig, akseptert og helt nødvendig å delegere oppgaver til opplærte assistenter. Dette er for å utnytte fagressursene på en best mulig måte. Hensikten er at man skal sørge for at tiden brukes der det gir mest verdi. Høyt utdannede ressurser skal ikke bruke tiden sin på rutineundersøkelser som andre med lavere kompetanse kan gjøre. I tillegg har det kommet digitale hjelpemidler som støtter assistenten og fagpersonen til å ta raskere og bedre undersøkelser. Dette er det vi i Okkult benytter oss av for å utnytte den ressursen optiker sitter med på en bedre måte. AI og dataalgoritme drevne systemer i samspill med våre assistenter sørger for en raskere og i mange tilfeller bedre refraksjon enn den subjektive undersøkelsen bransjen i all hovedsak benytter i dag. Nøkkelen ligger i å gjøre en god screening eller anamnese om du vil slik at vi sender pasientene inn i riktig behandlingsløp. 


I følge undersøkelsen som ble gjennomført av Lundmark og Luraas i 2017 resulterte ca 3,5% av undersøkelsene utført av optiker til henvisning til spesialist. Av disse utgjorde cataract og AMD ca 50%. Hvor mange av de resterende 1,75% av pasientene som hadde direkte synstruende eller på annen måte en tilstand som utgjorde en akutt helseutfordring fremgår ikke av materialet. Hvor mange som ikke ble riktig diagnostisert av optiker vet vi heller ikke. 


Mange aktører i markedet tilbyr såkalte «utvidet øyehelse undersøkelser» og andre innkaller sine kunder til årlig synskontroll. Det de har til felles er at det ikke er noe faglig grunnlag for hvorfor pasienten skal ha disse undersøkelsene. Å ta OCT på en person som er 45 år og klager over at hun har fått problemer med å lese små bokstaver er like relevant som å ta MR på en person som kommer inn til fastlegen med en inngrodd tånegl.

 

Konklusjonen på dette er at vi i alt overveiende grad undersøker friske folk som ikke lider av akutte sykdommer. De aller fleste trenger å få avdekket en synsfeil eller har behov for ny brille/linsestyrke til ett allerede diagnostisert problem. 


Og ja, vi vet at ikke alle refraksjoner kan gjøres av assistent så derfor sørger vi for at disse pasientene blir henvist til vår optiker som vi har i begge våre butikker. 


Med vårt konsept gjør vi undersøkelsen mer relevant, raskere og ikke minst billigere for pasienten, samtidig som vi ivaretar øyehelseperspektivet ved å sile ut de som trenger en mer omfattende undersøkelse. 

Digital innovasjon

Internett er kommet for å bli er en litt forslitt frase som brukes når man mener at noen henger litt etter i sin digitale utvikling. Mange bransjer har opplevd store endringer og noen har opphørt å eksistere på grunn av at tjenesten eller produktet har blitt overflødig. Basert på vår erfaring med bakgrunn i reklamasjonsprosent og kundetilbakemeldinger er dagens løsning for dataassistert refraksjon treffsikker så lenge den brukes av personale som er godt trent opp i bruken. Vi ser at de reklamasjonene vi har i stor grad relateres til andre deler av kundereisen enn refraksjonen. Opplevelsen fra pasientene er at de ikke opplever undersøkelsen som veldig forskjellig fra det de er vant fra tidligere besøk hos optiker. 


Vi mener det er viktig at bransjen tar dette på alvor og diskuterer hvordan ny teknologi vil påvirke rammevilkårene for oss som skal leve av dette også i fremtiden. Det siste vi bør gjøre er å stikke hodet i sanden og håpe at det går over. Det er en særdeles dårlig forretningsstrategi, bare spør eierne av Kodak og Nokia. 

Gratis refraksjon

Jeg har sett på sosiale medier at mange optikere sammenligner egenverdi som fagpersonen med prisen man tar for en synsundersøkelse. Det er et argument vi har hørt i mange år men det blir ikke mere riktig av den grunn. 


Verdien defineres konkret av hva du får på konto hver måned fra din arbeidsgiver og hvor gøy det er å gå på jobb. Det siste defineres i stor grad av hvilke arbeidsoppgaver du har, kolleger og en motiverende arbeidsgiver. Prisen på synsundersøkelsen defineres til enhver tid av hva kunden er villig til å betale for den og som igjen bestemmes av hva markedets aktører tilbyr. Det er derfor ingen link mellom din verdi som optiker og prisen på synsundersøkelsen. 


Synsundersøkelsen subsidieres av produktsalget og er ikke selvfinansierende. Hvis synsundersøkelsen skal bli selvfinansierende må vi a) øke prisen b) øke effektiviteten les: ta flere undersøkelser pr arbeidet time c) en kombinasjon. Basert på tall vi har fått fra NOF utfører en optiker i snitt 1 synsundersøkelse pr arbeidet time. Sammenlignet med for eksempel øyeleger er det ekstremt lavt. Hvorfor det er så lavt vites ikke men jeg kan ha en kvalifisert antagelse. Optiker gjør mange andre oppgaver som ikke er relatert til undersøkelser som for eksempel salg av produkter, verkstedarbeid mm. Det utføres også mange unødvendige tilleggsundersøkelser som gjør at effektiviteten går ned. Hvorfor Okkult sin modell er ideell for optikere

Okkult sin modell gjør at du som optiker i større grad får bruke tiden din på det du er utdannet til og ikke rutineundersøkelser som assistenter kan gjøre eller salg av produkter. Forhåpentligvis gir det deg en mer spennende hverdag som utfordrer deg faglig og som gjør at du opplever å få brukt kompetansen din til det beste for pasientene.  


Frafallet fra bransjen er høyt og jeg tror det til en viss grad skyldes at arbeidsoppgavene i butikk er veldig forskjellig fra det man er utdannet til. Okkult ønsker å gjøre noe med dette til det beste for både optiker og pasient. Vi ønsker å forenkle og effektivisere forløpet for pasienten og samtidig sørge for at optiker får brukt sin kunnskap til å levere gode tjenester ikke gjøre rutinearbeid eller drive med produktsalg. 

Om noen få år kommer denne diskusjonen til å fremstå som ganske banal. Helsevesenet står overfor massive utfordringer med økende alder i befolkningen, flere som trenger helsehjelp, overvekt og diabetes samtidig som antallet i arbeidsdyktig alder går ned. Optikerbransjen kan være en del av løsningen men da må NOF slutte å slepe beina etter seg og bruke tid på brillemyggen Okkult. Okkult vil forenkle kompliserte prismodeller, unngå unødvendige undersøkelser og sørge for at bransjen også i fremtiden kan bidra til god synshelse uansett hvor du befinner deg i landet til det beste for kunder og pasienter. 


Caroline Branzén
CEO og Gründer Okkult

Petter Hagfors

Aksjonær og Styremedlem Okkult

OPTIKEREN NR 4, 2023